مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا- تعریف طب انتظامی
معرفی طب انتظامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

طب انتظامی: عبارت است از علم شناخت حیطه‏های بهداشت و سلامت جسمانی و روانی فعالان حوزه‏ی تأمین امنیت در حوزه‏‏های مختلف انتظامی و گروه‏های هدف و پیشگیری و درمان بیماری‏های مرتبط با حیطه‏ی فعالیت آنان، اعم از تأثیر محیط یا مأموریت‏های خاص آنان و روش‏های توانمندسازی جسمانی و روانی کارکنان نیروی انتظامی در راستای اجرای مأموریت‏های سازمان.

حوزه‏های مطالعات ویژه‏ی طب انتظامی:

1) روانپزشکی انتظامی: علوم شناختی و توانمند سازی ذهنی، روانشناسی و روانپزشکی بزهکاری و روانپزشکی اعتیاد. اثرات روحی – روانی انجام ماموریت های ویژه برروی کارکنان عملیات. 2. اثرات روحی – روانی برروی کارکنان درمانی. 3. فراوانی و نوع مراجعین پایور و خانواده آنان (سرپایی و بستری ) به سرویس های روانشناسی بهداری ناجا. 4. شایعه ، تمارض و جنگ روانی در عملیات انتظامی. 5. مطالعات در حوزه Psycho – Social. مطالعات در خصوص رفتارهای متهمین  ، بازجویی علمی ،  رفتار قاچاقچیان و ...

2) طب ترافیک: غربالگری رانندگان، احراز سلامت رانندگان، عوارض جسمانی و روانی ترافیک و ارگونومی رانندگان و افسران. طب معاینات متقاضیان اخذ گواهینامه رانندگی.

3) فوریت های پزشکی و همه گیری ها: مدیریت سلامت در بلایای طبیعی و سوانح، مدیریت و کنترل همه گیری ها در مراکز نظامی و شهری، اقدامات اورژانس در صحنه و پیش بیمارستانی. آموزش و نیاز سنجی آموزشی در مقوله های بحران و مدیریت بحران.

4) اعتیاد و سوء مصرف مواد: روش های تشخیص سریع و فوق سریع مواد مخدر، پیش گیری از سوء مصرف مواد مخدر، اصول درمان اعتیاد و بازتوانی مددجویان. تدوین  راهنمای  عملکرد استاندارد (گاید لاین ) در خصوص متهمین و حالات خاص مثل بلع مواد مخدر (پارگی کیسه مواد مخدر در معده و ...) تشخیص درمان و ...

5) بهداشت انتظامی: آموزش بهداشت به پرسنل، بهداشت محیطی و روانی سربازخانه ها و مراکز پلیس، تغذیه و بهداشت آب و حوادث ناشی از سلاح ها. بررسی نوع و اپیدمی بیماری‏ها و مصدومیت های کارکنان  ، متهمین و افراد آسیب دیده ناشی از عملیات انتظامی. حوزه بهداشت در مناطق دور افتاده ، عملیات و مناطق مرزی. مطالعات تجویز و مصرف منطقی دارو.

6) پزشکی قانونی: تشخیص هویت، سم شناسی، مرگ شناسی و معافیت های پزشکی.

7) مدیریت بهداشت و درمان: تأمین و نگهداشت دارو و تجهیزات بیمارستانی، سطح و کیفیت خدمات مراکز درمانی، اعتباربخشی و بیمه و اقتصاد سلامت. استاندارد سازی رفتار کارکنان بهداشت و درمان ناجا. بررسی چگونگی (میزان و تعداد ، نوع آسیب ها و بیماری و ...) خروج از خدمت کارکنان ناجا. مطالعات در خصوص انگیزش ، نگهداشت و ارتقاء بهره وری کارکنان. خطر سنجی (Risk assessment )  در مراکز درمانی ناجا.

8) جنبه‏های اخلاق پزشکی در طب انتظامی: اخلاق پزشکی در بهداشت و درمان کارکنان ناجا، اخلاق پزشکی در برخورد با متهمین و اخلاق پزشکی و پژوهش.

9) فن‏آوری‏های مرتبط با طب انتظامی: مطالعات بنیادین دارویی و تجهیزات طب انتظامی، روش‏های تشخیصی و درمانی نوین مرتبط با حیطه‏های مختلف طب انتظامی، مهندسی نوین سازمان‏های بیمارستان‏های نظامی و صحرایی، فن‏آوری زیستی و بیوانفورماتیک. سیستم پایش سلامت کارکنان (Health control system)  و کاربردی نمودن اطلاعات حاصل. تله مدیسین و کاربرد آن در ماموریت های بهداری کل ناجا.

10) پدافند غیرعامل: بررسی ساختار و عملکرد  مدیریت بحران و پدافند غیر در مراکز درمانی بهداری کل ناجا. مطالعات دارویی و تجهیزات پزشکی مرتبط با پدافند غیرعامل.

11) تخصصی مأموریتی: مراقبت های ویژه پیش بیمارستانی ، امداد و انتقال( هوایی ، زمینی ، دریایی) ، سامانه‏های سیار در مراسم خاص ، اغتشاشات و محافظت از شخصیت‏ها. طب ترور.

12) طب بازداشتگاه‏ها و تحت نظر گاه‏ها: تدوین  راهنمای  عملکرد استاندارد (گاید لاین ) در خصوص نحوه برخورد با متهمین ( ایمنی و امنیت، حقوق شهروندی ، حقوق بیمار و ...). نحوه‏ی مراقبت از معتادین در بازداشتگاه‏ها و تحت نظرگاه‏ها. نحوه‏ی مراقبت از متهمین پرخطر در مراکز نگهداری ناجا. نحوه‏ی مراقبت و محافظت از سلامت کارکنان در مواجهه با متهمین.

13) طب مشمولین: طب معاینات مشمولین نظام وظیفه‏ی عمومی.

14) طب کار انتظامی: آسیب های شغلی (محیطی، ارگونومی در رده های ستادی و عملیاتی). طب معاینات استخدامی در ناجا. طب مرتبط با پایش سلامت و تعیین تکلیف خدمتی کاکنان ناجا.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا:
http://teb.police.ir/arc/find.php?item=1.99.16.fa
برگشت به اصل مطلب