مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا- ویروس کرونا
آمار ویروس کرونا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/31 | 

آخـریـن آمـار ویـروس کـرونا در ایـران

 
تاریخ
۲۶ شهریورماه ۱۳۹۹
۲۵ شهریورماه ۱۳۹۹
۴۰۷۳۵۳
۲۳۴۵۳
۳۴۹۹۸۴
۲۴ شهریورماه ۱۳۹۹
۴۰۴۶۴۸
۲۳۳۱۳
۳۴۸۰۱۳
۲۳ شهریورماه ۱۳۹۹
۴۰۲۰۲۹
۲۳۱۵۷
۳۴۶۲۴۲
۲۲ شهریورماه ۱۳۹۹
۳۹۹۹۴۰
۲۳۰۲۹
۳۴۴۵۱۶
۲۱ شهریورماه ۱۳۹۹
۳۹۷۸۰۱
۲۲۹۱۳
۳۴۲۵۳۹
۲۰ شهریورماه ۱۳۹۹
۳۹۵۴۸۸
۲۲۷۹۸
۳۴۰۸۴۲
۱۹ شهریورماه ۱۳۹۹
۳۹۳۴۲۵
۲۲۶۹۹
۳۳۹۱۱۱
۱۸ شهریورماه ۱۳۹۹
۳۹۱۱۱۲
۲۲۵۴۲
۳۳۷۴۱۴
۱۷ شهریورماه ۱۳۹۹
۳۸۸۸۱۰
۲۲۴۱۰
۳۳۵۵۷۲
۱۶ شهریورماه ۱۳۹۹
۳۸۶۶۵۸
۲۲۲۹۳
۳۳۳۹۰۰
۱۵ شهریورماه ۱۳۹۹
۳۸۴۶۶۶
۲۲۱۵۴
۳۳۲۱۳۱
۱۴ شهریورماه ۱۳۹۹
۳۸۲۷۲۲
۲۲۰۴۴
۳۳۰۳۰۸
۱۳ شهریورماه ۱۳۹۹
۳۸۰۷۴۶
۲۱۹۲۳
۳۲۸۵۹۵
۱۲ شهریورماه ۱۳۹۹
۳۷۸۷۵۲
۲۱۷۹۷
۳۲۶۸۰۱
۱۱ شهریورماه ۱۳۹۹
۳۷۶۸۹۴
۲۱۶۷۲
۳۲۵۱۲۴
۱۰ شهریورماه ۱۳۹۹
۳۷۵۲۱۲
۲۱۵۷۱
۳۲۳۲۳۳
۰۹ شهریورماه ۱۳۹۹
۳۷۳۵۷۰
۲۱۴۶۲
۳۲۱۴۲۱
۰۸ شهریورماه ۱۳۹۹
۳۷۱۸۱۶
۲۱۳۵۹
۳۱۹۸۶۷
۰۷ شهریورماه ۱۳۹۹
۳۶۹۹۱۱
۲۱۲۴۹
۳۱۸۲۷۰
۰۶ شهریورماه ۱۳۹۹
۳۶۷۷۹۶
۲۱۱۳۷
۳۱۶۶۳۸
۰۵ شهریورماه ۱۳۹۹
۳۶۵۶۰۶
۲۱۰۲۰
۳۱۴۸۷۰
۰۴ شهریورماه ۱۳۹۹
۳۶۳۳۶۳
۲۰۹۰۱
۳۱۳۰۵۸
۰۳ شهریورماه ۱۳۹۹
۳۶۱۱۵۰
۲۰۷۷۶
۳۱۱۳۶۵
۰۲ شهریورماه ۱۳۹۹
۳۵۸۹۰۵
۲۰۶۴۳
۳۰۹۴۶۴
۰۱ شهریورماه ۱۳۹۹
۳۵۶۷۹۲
۲۰۵۰۲
۳۰۷۷۰۲
۳۱ مردادماه ۱۳۹۹
۳۵۴۷۶۴
۲۰۳۷۶
۳۰۵۸۶۶
۳۰ مردادماه ۱۳۹۹
۳۵۲۵۵۸
۲۰۲۶۴
۳۰۴۲۳۶
۲۹ مردادماه ۱۳۹۹
۳۵۰۲۷۹
۲۰۱۲۵
۳۰۲۵۲۸
۲۸ مردادماه ۱۳۹۹
۳۴۷۸۳۵
۱۹۹۷۲
۳۰۰۸۸۱
۲۷ مردادماه ۱۳۹۹
۳۴۵۴۵۰
۱۹۸۰۴
۲۹۹۱۵۷
۲۶ مردادماه ۱۳۹۹
۳۴۳۲۰۳
۱۹۶۳۹
۲۹۷۴۸۶
۲۵ مردادماه ۱۳۹۹
۳۴۱۰۷۰
۱۹۴۹۲
۲۹۵۶۳۰
۲۴ مردادماه ۱۳۹۹
۳۳۸۸۲۵
۱۹۳۳۱
۲۹۳۸۱۱
۲۳ مردادماه ۱۳۹۹
۳۳۶۳۲۴
۱۹۱۶۲
۲۹۲۰۵۸
۲۲ مردادماه ۱۳۹۹
۳۳۳۶۹۹
۱۸۹۸۸
۲۹۰۲۴۴
۲۱ مردادماه ۱۳۹۹
۳۳۱۱۸۹
۱۸۸۰۰
۲۸۸۶۲۰
۲۰ مردادماه ۱۳۹۹
۳۲۸۸۴۴
۱۸۶۱۶
۲۸۶۶۴۲
۱۹ مردادماه ۱۳۹۹
۳۲۶۷۱۲
۱۸۴۲۷
۲۸۴۳۷۱
۱۸ مردادماه ۱۳۹۹
۳۲۴۶۹۲
۱۸۲۶۴
۲۸۲۱۲۲
۱۷ مردادماه ۱۳۹۹
۳۲۲۵۶۷
۱۸۱۳۲
۲۷۹۷۲۴
۱۶ مردادماه ۱۳۹۹
۳۲۰۱۱۷
۱۷۹۷۶
۲۷۷۴۶۳
۱۵ مردادماه ۱۳۹۹
۳۱۷۴۸۳
۱۷۸۰۲
۲۷۴۹۳۲
۱۴ مردادماه ۱۳۹۹
۳۱۴۷۸۶
۱۷۶۱۷
۲۷۲۵۳۵
۱۳ مردادماه ۱۳۹۹
۳۱۲۰۳۵
۱۷۴۰۵
۲۷۰۲۲۸
۱۲ مردادماه ۱۳۹۹
۳۰۹۴۳۷
۱۷۱۹۰
۲۶۸۱۰۲
۱۱ مردادماه ۱۳۹۹
۳۰۶۷۵۲
۱۶۹۸۲
۲۶۵۸۳۰
۱۰ مردادماه ۱۳۹۹
۳۰۴۲۰۴
۱۶۷۶۶
۲۶۳۵۱۹
۰۹ مردادماه ۱۳۹۹
۳۰۱۵۳۰
۱۶۵۶۹
۲۶۱۲۰۰
۰۸ مردادماه ۱۳۹۹
۲۹۸۹۰۹
۱۶۳۴۳
۲۵۹۱۱۶
۰۷ مردادماه ۱۳۹۹
۲۹۶۲۷۳
۱۶۱۴۷
۲۵۷۰۱۹
۰۶ مردادماه ۱۳۹۹
۲۹۳۶۰۶
۱۵۹۱۲
۲۵۵۱۴۴
۰۵ مردادماه ۱۳۹۹
۲۹۱۱۷۲
۱۵۷۰۰
۲۵۳۲۱۳
۰۴ مردادماه ۱۳۹۹
۲۸۸۸۳۹
۱۵۴۸۴
۲۵۱۳۱۹
۰۳ مردادماه ۱۳۹۹
۲۸۶۵۲۳
۱۵۲۸۹
۲۴۹۲۱۲
۰۲ مردادماه ۱۳۹۹
۲۸۴۰۳۴
۱۵۰۷۴
۲۴۷۲۳۰
۰۱ مردادماه ۱۳۹۹
۲۸۱۴۱۳
۱۴۸۵۳
۲۴۴۸۴۰
۳۰ تیرماه ۱۳۹۹
۲۷۸۸۲۷
۱۴۶۳۴
۲۴۲۳۵۰
۳۱ تیرماه ۱۳۹۹
۲۷۲۲۰۲
۱۴۴۰۵
۲۴۰۰۸۷
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا:
http://teb.police.ir/arc/find.php?item=1.64.19.fa
برگشت به اصل مطلب